Air Dryer เครื่องทำลมแห้ง

Air Dryer เครื่องทำลมแห้ง คือเครื่องที่ใช้ทำงานควบคู่ไปกับ Air Compressor (เครื่องปั๊มลม) มีหน้าที่หลักในการลดปริมาณน้ำและความชื้นที่ปนมาในระบบลมอัด เพื่อให้ได้ลมที่สะอาดปราศจากความชื้นเพื่อนำไปใช้งานต่อได้อย่างสมบูรณ์ หลักการทำงานและประโยชน์ของ โดยปกติลมที่ถูกผลิตจากเครื่องปั๊มลมนั้นจะมีน้ำและความชื้นปะปนมาด้วย เมื่อต้องการนำลมไปใช้งาน เครื่องจักรทั่วไปจะไม่ต้องการน้ำ ละอองน้ำ หรือ ความชื้นปะปนมากกับลม และตัวกรองลม (Air Filter) ทั่วไปแล้วจะไม่สามารถกรองน้ำและความชื้นได้ เครื่องทำลมแห้งจึงเป็นตัวที่จะช่วยนำน้ำหรือความชื้นให้เกิดการควบแน่นด้วยน้ำยาทำความเย็นหรือเม็ดสารดูดความชื้นแล้วระบายน้ำออกมา ทำให้ลมที่แห้งและบริสุทธิ์

เพราะลมที่ได้จาก Air Compressor(เครื่องปั๊มลม) โดยตรงนั้นเป็นลมที่มีความชื้นอิ่มตัว 100% ซึ่งความชื้นที่มีอยู่ในลม จะเกิดเป็นหยดน้ำภายในระบบลมของเรา เมื่อมีอุณหภูมิลดลงหยดน้ำและลมชื้นนี้จะสร้างความเสียหายให้กับระบบลมของเราได้ แถมยังมีโอกาสที่จะสร้างความเสียหายกับสินค้าของเราอีกด้วย

เครื่องทำลมแห้งมี 2 ประเภท คือ

1. Refrigerated Air Dryer (เครื่องทำลมแห้งแบบใช้น้ำยาทำความเย็น)

2. Desiccant Air Dryer (เครื่องทำลมแห้งแบบใช้เม็ดสารดูดความชื้น)

การเลือกใช้ Air Dryer (เครื่องทำลมแห้ง) ควรมีคุณสมบัติดังนี้

    High grade component parts (ทำจากสิ้นส่วนอุปกรณ์เกรดสูง)

    High Quality (มีคุณภาพสูง)

    High Temperature Resistance (ทนต่ออุณหภูมิที่สูงมากๆได้ดี)

    High Efficiency (มีประสิทธิภาพในการทำงานสูง)

    Heavy Duty (ทนต่อการทำงานหนักได้ดี)

 

Visitors: 13,326